Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

  1. Στον δικτυακό μας τόπο σε ορισμένες ενότητες ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, επώνυμο, e-mail, θέμα, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σας. Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι:
  2. Δεν φέρουμε ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη, που μπορεί να προκύψει από υποκλοπή hackers των στοιχείων σας.
  3. Εμείς από την πλευρά μας τηρούμε το απόρρητο των στοιχείων σας κατά τα χρηστά ήθη του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  4. Δεν ανακοινώνουμε ούτε διανέμουμε σε κανέναν τρίτο τα στοιχεία σας, εκτός από την περίπτωση της επικοινωνίας μας μαζί σας με την αποστολή email, εκ των οποίων αυτά αποθηκεύονται στους servers των provider έκαστου.