Κτίριο
Κτίριο
Κτίριο
Κτίριο

Βιοκλιματικά Κτίρια από €650/τμ

Χρήστου Κατασκευές

Βιοκλιματικά Μεταλλικά Κτίρια

Τα μεταλλικά αυτά κτίρια είναι ελαφρύ τύπου, απο γαλβανισμένες διατομές ψυχρής έλασης τύπου Η, U, L αναλόγου πάχους με την μελέτη, καθώς...

Χρήστου Κατασκευές

Βιοκλιματικά Συμβατικά Κτίρια

Οι κατασκευές με καλούπια ICF οπλισμένου σκυροδέρματος, είναι απο διογκωμένη πολυστερίνη EPS, και μας προσφέρουν σαν τελικό αποτέλεσμα μια πολύ...