Κτίριο
Κτίριο
Κτίριο
Κτίριο

Βιοκλιματικά Μεταλλικά Κτίρια

Μεταλλικά Κτίρια
Μεταλλικό Σπίτι

Τα μεταλλικά αυτά κτίρια είναι ελαφρύ τύπου, απο γαλβανισμένες διατομές ψυχρής έλασης τύπου Η, U, L αναλόγου πάχους με την μελέτη, καθώς και απο OSB 21mm με επικάλυψη συστήματος θερμοπρόσωψης, εσωτερικά επενδύουμε με γυψοσανίδα, και ενδιάμεσα εσωτερικού και εξωτερικού τοίχου μόνωση με πετροβάμβακα.
Ο τρόπος κατασκευής έχει ως εξής

Μεταλλικά Κτίρια
Μεταλλικό Σπίτι

Πάνω σε υπάρχουσα πλάκα ραντιέ μικρού πάχους τοποθετούνται περιμετρικά στρωτήρες τύπου U. Κατόπιν τοποθετούνται οι κολώνες Η, και αμέσως μετά τα πάνελ, και συνεχίζετε η διαδικασία δόμησης ενώνοντας με στρωτήρα τύπου U τα πάνελ. Τα πάνελς έχουν ήδη τα ανοίγματα για τα πορτοπαράθυρα. Η επόμενη κίνηση είναι η τοποθέτηση των ψαλιδίων για την κατασκευή της στέγης. Σειρά έχουν οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Ολες οι εργασίες γίνονται με βάση το αρχικό σχέδιο. Αυτός ο τρόπος δόμησης παροτι είναι στιβαρός έχει μικρό βάρος και είναι 100% αντισεισμικός, και είναι ιδανικός για προσθήκες ορόφων και επεκτάσεις κτιρίων. Λόγο του τρόπου και των υλικών κατασκευής έχουν μηδενικό κόστος συντήρησης. Οι κατασκευές αυτές λόγο της πολύ καλής μόνωσης έχουν όλα τα οφέλη ενός βιοκλιματικού κτιρίου. Ενεργειακά είναι στην κατηγορία Α**.

Η εταιρεία Χρηστού Κατασκευές προσφέρει επίσης και συμβατικά κτίρια.

Video Αντισεισμικής ικανότιτας μεταλλικού κτιρίου

Video Μεταλλικό Κτίριο